Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Đoàn giám sát thư viện Room To Read đến thăm và hỗ trợ Thư viện nhà trường

Ngày 24/9/2019 đoàn cán bộ giám sát của Room To Read đã đến thăm và hỗ trợ nhà trường. Đoàn dự giờ Tiết đọc thư viện của lớp 1A do cô giáo Ma Thị Thanh thực hiện.

Nhãn
HS viết vẽ nhân vật yêu thích trong câu chuyện
Nhãn
HS vẽ tranh
Nhãn

 

Bài viết liên quan